سیمان ساوه تیپ 2

50,000 ریال

توضیحات محصول

کارخانه

سیمان تهران

گرید کیفیتی

درجه 1